“KUL HAKKI” KİME EMANET

RİSALE-İ NUR/ KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ

MESNEVÎ NÛRİYE, ZEYLÜ’L-HABAB

İ’lem Eyyühel-Aziz (Bil ey aziz)!

İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a’mal-i sâlihadır.

Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada (kul hakkına) tecavüz etmemekle, hukukullahı (Allah’ın hakkını) da bihakkın (hakkıyla)  îfa etmekten ibarettir.”

***

MESNEVÎ-İ NÛRİYE LÂSİYYEMÂLAR

Böyle eserleri görünen bir (ilâhî) adalete bir mahkeme-i Kübra (ahretteki büyük mahkeme) lâzımdır ki, rububiyetin hâkimiyetiyle hukuk-u ibad (kulların hakkı) muhafaza edilsin (korunsun).

Çünki fâni olan şu dünya menzili, o büyük adalet-i hakikiyeye mazhar olamaz. Öyle ise, o büyük Sultan-ı Âdil (Allahu Teala) için bir cennet-i bâkiye, bir cehennem-i daime lâzımdır.”

GÜZEL AHLÂK ADINA BAZI ÖLÇÜLER _ 30 Kasım 2019.

Nitekim Efendimiz,

Kim bana çeneleri ile bacakları arası hususunda garanti verirse (dil ve namusunu haramlardan muhafaza ederse), ben de ona Cennet hususunda garanti veririm.” (Buhari, rikak 23) buyurmuştur.

Bu açıdan dil, çok önemlidir. Başta ona kilit vurmak kolaydır. Fakat konuştuktan sonra kırılıp dökülenleri tamir etmek çok zordur.

En basitinden mesela bir insan, hata ve günahından ötürü bir başkasını ayıpladığında gidip ondan helallik istemesi gerekir.

Aksi takdirde ahirete kul hakkıyla gitmiş olur.

Fakat bunun hiç de kolay bir iş olmadığı malumdur. İnsan, böyle altından kalkılmaz bir meselenin ağırlığı altında ezileceğine en başta ağzına fermuar vurmasını bilmelidir.

Vakayı rapor etmemiz gereken yerlerde bile çok dikkatli olmalıyız.

  1. Çerçeveyi aşmamalı, sınırları ihlal etmemeliyiz.

  2. Garazsız, ivazsız olmalıyız.

  3. Herhangi bir meseleyi müzakereye açarken öyle temkinli konuşmalıyız ki hiç kimse bizim sözlerimizden zarar görmemeli, incinmemeli.

  4. Yoksa “Falan şöyle yaptı, filan böyle yaptı. Bu yüzden başımıza şunlar geldi.” diyerek söze başlar ve sürekli atf-ı cürümlerle, suizanlarla müzakereyi sürdürürsek

çok can yakar,

kul hakkına girer

ve öteye de altından kalkılmaz günahlarla gideriz.