KAOS İKLİMİNDE

HAL VE TEMSİL DİLİ:  “MÜSPET HAREKET”

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, Son Dönem Terör Hadiselerinin Hizmet ile İlişkilendirilmesi Çabalarına ve “Siyasilere Suikast” Söylentilerine Dair Açıklaması

Herkul | 10/01/2017.

“Bu mülahazalarla bir kere daha bütün dünyaya ilan ediyorum ki; tarihte eşine az rastlanacak şekilde zulüm, baskı, ayrımcılık, işkence ve tenkile maruz kalsalar da Hizmet’e gönül verenler demokrasi ve hukukun üstünlüğüne sadakatten asla ayrılmayacaklar; kanunî haklarını -imkânlar ölçüsünde- fakat mutlaka meşru dairede savunacaklardır.

Şiddetin her türüne fersah fersah uzak bulunan bu insanların önceliği, dünyada huzurun hâkimiyeti için iftirak, cehalet ve fakirlikle mücadele, şiarları da müspet hareket olacaktır.”

 

***Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Gündeme Dair Basın Açıklaması (18 Aralık 2016)

Herkul | 17/12/2016.

“Ayrıca, Hizmet gönüllerinin mesleğinde sokak, kavga, tahrik ve hele şiddete yer olmadığını bir kere daha hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum.

Camia’nın gönüllüleri, muarızları kendilerine hangi kabul edilemez üslup ve metotlarla muamele ederlerse etsinler, anayasal çerçeveden ve demokratik hukuk devletinin sınırlarından asla ayrılmayacaklar, hiçbir zaman gayr-i meşru yollara da tevessül etmeyeceklerdir.

Müspet hareketi şiar edinmiş olan Hizmet Camiası, ülkesini seven, dürüst ve onurlu her ferdin yaptığı/yapacağı gibi hakkını ve hukukunu -imkânlar ölçüsünde- ama mutlaka meşru dairede savunmaya devam edecek; karanlık senaristlerin oyunlarına ve kışkırtmalarına -Allah’ın izni ve inayeti ile- katiyen gelmeyecektir.”

***

***Bamteli: NUR VE KARANLIKLAR   22/04/2018.

Şeytan da boş durmaz; değişik yerlerde kendi ocaklarını yakar, tüttürür. Yer yer ortalığı sadece onun tüttürdüğü ocakların sisi-dumanı sarar ve göz gözü görmez olur, yer yer…Ve şimdi her yerde o fitne ateşlerini yakıyor, sizleri yakmaya, kül etmeye çağırıyorlar.

 Diriliş kahramanlarının, kendi içinde bulundukları zamanı, doğru okuyup, toplumu, doğru okuyup, sosyal yapıları doğru okuyup ve konjonktürü doğru okuyup iyi değerlendirerek, isabetli teşhis ve reçeteler ortaya koymaları çok önemlidir.

DOĞRU OKUMA => İYİ DEĞERLENDİRME  => İSABETLİ TEŞHİS => REÇETE

***

Dolayısıyla, yaşadığımız dönem itibarıyla ihtimam gösterilmesi gerekli olan husus ne ise şayet, restorasyon isteyen şey ne ise şayet, onun üzerinde yoğunlaşma, dağılmama, konsantrasyonu kaybetmeme lazımdır ki, faydalı/yararlı bir şey ortaya koyabilesiniz.

***

*** Bamteli: MUSİBETLERİN EKŞİ ÇEHRESİ VE HİKMETİN GÜZEL YÜZÜ  04/03/2018

“Günümüzde maddî kılıç, kınına girmiştir; Kur’an’ın elmas düsturları, elmas prensipleri hükümfermadır.” 

Küreselleşen bir dünyada o türlü şeylere gitmek, katliamlara sebebiyet verir, ardı arkası kesilmeyen savaşlar fâsid dairesine sebebiyet verir, vuruşmalar kısır döngüsüne sebebiyet verir.

***

Şimdi buna karşı sizin kalkanınız, sütreniz, siperiniz, insanî değerleri öne çıkarma, sevgiyi öne çıkarma, kucaklaşmayı öne çıkarma olmuştur/olmalıdır.

***

***Bamteli: MUKADDES ÇİLE NÖBETİ  09/07/2017

“Antrparantez arz edeyim; Yollar kesilse, her tarafı seller alsa, hiç yoktan karşınızda dağlar dikilse, alternatif yollar ile, yöntemler ile yine hedefe doğru yürüme mecburiyetindesiniz. Neden?

Çünkü Rehberiniz (sallallâhu aleyhi ve sellem) öyle yapmıştı. Yolunuz, peygamber yolu ise şayet, Rehberiniz öyle yapmıştı.

***

*** Bamteli: NESL-İ CEDÎD VE DİRİLİŞİN ESASLARI /19/11/2017

YENİ BİR DİRİLİŞ, eski ifadesiyle “BA’S-U BA’DE’L-MEVT” İHSAN eder.

İnsan, bu duygular ile oturup-kalkınca , kalbinde ve vicdanında, KİNE yer kalmaz.

İnsan, bu duygular ile oturup-kalkınca , kalbinde ve vicdanında NEFRETE yer kalmaz.

İnsan, bu duygular ile oturup-kalkınca , kalbinde ve vicdanında GAYZA yer kalmaz.

İnsan, bu duygular ile oturup-kalkınca , kalbinde ve vicdanında HASEDE yer kalmaz.

İnsan, bu duygular ile oturup-kalkınca , kalbinde ve vicdanında ÇEKEMEMEZLİĞE yer kalmaz.

KALB, böyle ULVÎ DUYGULAR ile dolup taşınca, zaten DOLMUŞ ŞEYE BİR ŞEY DOLDURAMAZSINIZ.

***

İnsan, KENDİYLE BÖYLESİNE MEŞGUL OLUNCA, başkaları ile meşgul olmaz; HATTA EN ZALİMLERLE BİLE

***

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol!. 

HÜMANİSTLERİN DE ÖTESİNDE HÜMANİSTÇE DAVRANIN; imrendirin âlemi!..

“Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol!.    “BU NASIL BİR DİN BÖYLE; imrendirici bir şey!

“Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol!. Vallahi biz çok ÜTOPYA okuduk;

BÖYLESİNE BİR TOPLUMU, BÖYLESİNE BİR CEMAATİ GÖRMEDİK!

Bunlar, YOK GİBİ VARLAR. YOK OLMUŞLAR, DAHA DOĞRUSU YOK OLMAKLA GERÇEK VARLIĞA ERMİŞLER.”

***

“Dövene elsiz, sövene dilsiz; derviş, gönülsüz gerek!..” Siz, sürekli BU MESELENİN KOROSUnu oluşturur,

 “Dövene elsiz, sövene dilsiz; derviş, gönülsüz gerek!..”  GÜRÜL GÜRÜL HER YERDE BUNU İFADE EDERSENİZ,

BUGÜN OLMAZSA YARIN, BÜTÜN VİCDANLAR SİZE TEVECCÜH EDECEK.

SİZ AYDINLIK BİR ÂKIBETE NAMZETSİNİZ;

SİZE ZULMEDENLER İSE, YAKIN-UZAK GELECEK ADINA KENDİ KARANLIK SONLARINI HAZIRLIYORLAR!..

***

ÜZERİMİZE GELDİLER, BASKILAR KURDULAR, BİZİ DÜNYEVÎ BAZI ŞEYLERDEN MAHRUM ETTİLER…” DİYE, İŞİ BIRAKMAMAK LAZIM.

***

Diğer taraftan, böyle bir durum, böyle bir tablo, bizi biraz daha kenetlenmeye, bir araya gelmeye yönlendirmeli.

***

Varsın akrepler akrepliğin gereğini yapsınlar; mefkûre kahramanlarına düşen, ahsen-i takvîme yakışan bir duruş sergilemek, ızdırârî beslenme” ile pişmek ve adeta DUA KOROLARI teşkil etmektir.

***

Şimdi o zaman biz, dua duygumuzu, teveccüh duygumuzu, tazarru duygumuzu daha da güçlendirerek, topyekûn bir koro teşkil ederek, O’na yönelmeliyiz.

***

Kalbî ve ruhî diriliş vesilelerini yerine getirip Allah’ın havl ve kuvvetine sığınmalıyız; o Müfettihü’l-ebvâb’ın nice kapılar açacağına dair ümidimizi hep korumalıyız!..

***

***Bamteli:  RAMAZAN’LA KURTULUŞ VE ŞİDDETE KARŞI DURUŞ  13/05/2018// Bamteli:  FİTNE VE HÂBİL TAVRI   06/05/2018

“MEŞRÛ YOLLARIN DIŞINDA YOL ARAMAMALI.. “

İstikâmet içinde olmalı..

O, yol değiştirmemeli,

yanlış güzergahlara sapmamalı..

 makyavelistçe hareket  etmemeli..

MUKABELE-İ Bİ’L-MİSİL KÂİDE-İ ZÂLİMÂNESİNDE BULUNMAMALI..

DOĞRU YÜRÜDÜĞÜNDEN DOLAYI ÖLDÜRSELER BİLE, EL KALDIRMAMALI..           

KUR’AN’IN ELMAS DÜSTURLARI İLE MUKABELE ESAS VE DÜSTUR edinmeli

Denâete düşmemeli.

Aynı mukabeleye başvurmamalı

BU YOL, PEYGAMBERLER YOLU… HÂBİL GİBİ HAREKET ETMELİ, KÂBİL GİBİ DAVRANMAMALI

Hep, kötülüğü iyilikle savdılar. Dayanaksız içtihatları değildi.

FİTNE YE KARŞI MÜMİN CE DURUŞ

İnsanları bir de o yollarla karalamaya çalışabilirler.

HER ŞEYİ YAPMAYA KARARLI GÖRÜNÜYORLAR.

 “Sana katiyen elimi uzatmam” …bunu büyük ölçüde, sen, senin arkadaşların sergiledi …

MUSİBETİ İKİLEŞTİRMEDEN ÇÖZÜN. Musibeti tek başına bırakmak suretiyle MUSİBET, MUSİBET DOĞURMAZ ARTIK.

Basitliktir, seviyesizliktir, onların seviyesine düşme…onu hapsedin, söylemeyin; musibeti ikileştirmeyin.

Kötülükle mukabele de bulunarak kötülük izdivacına girmemek lazım.

Yumruklarını bile sıkmadılar. Yalvardılar, yakardılar, “hukuk!” Dediler … Kendilerine yakışır şekilde davrandılar.

Haa bir musibet var; siz o musibet dalgaları içindesiniz

Kafa kafaya verin, düşünün, makul stratejiler, alternatif stratejiler üretmek suretiyle onun içinden insanca sıyrılmaya bakın!.. 

Ama bakın, “dişinizi sıkar, aktif sabır içinde bulunursanız, bu, sizin için daha hayırlıdır.

 “aktif” kaydını koyuyorum; durağan bir sabır değil. “hele durun, bekleyin, karışmayın bir şeye!” Hayır, öyle değil.

Katiyen gerçek insan olma tavır ve davranışlarınızdan fedakârlıkta bulunmayın!..

MÜSTAKİM ÇİZGİLERİNDE SABİT-KADEM OLMALI

HER ZAMAN AYNI ŞEYLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ!

 “ahsen-i takvîm”e mazhariyet, bunları yapmaya izin vermez.

Canavarların canavarlığına karşı insanî değerlerimizi korumak mecburiyetindeyiz.

GERÇEK MÜMİN RÜZGÂRLARIN MUHALİF ESTİĞİ BİR DÖNEMDE DAHİ İSTİKAMET ÇİZGİSİNDEN AYRILMAZ.

ASLA ŞİDDETE YÖNELMEYECEKLER.

***

DUASI

“Ey en açılmaz kapıları açtıran, en sarp yokuşları aştıran Rabbimiz!..

Bize de hayırlı kapılar aç; problemlerimizin halli için ferec ve mahreç nasip eyle. Muhakkak Sen her şeye gücü yeten Kadîr’sin. Dualarımıza icâbet etmek Sana ne de çok yakışır!..

Her zorluk Senin için kolaydır; doğrusu, zorluk Senin için asla söz konusu değildir. Bize karşı düşmanlık yapanların hepsini Sana havale ediyoruz. Onları kötü emellerine ulaştırma. Onlara karşı bize yardımcı ol.

“Rabbim, (bilhassa vazifemi yerine getirirken inkârcılarla olan münasebetlerimde ins ve cin) şeytanlarının kışkırtmalarından (ve birtakım duygularımı harekete geçirmelerinden) Sana sığınırım. Rabbim, yakınımda bulunup (beni tesir altına almalarından da) Sana sığınırım.” (Mü’minûn, 23/97-98) 

“Allah’ım, ayıplarımızı setret ve bizi korktuklarımızdan emin eyle. Allah’ım, önümüzden ve arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden (gelecek tehlikelerden) bizi koru; ayaklarımızın altından derdest edilmekten de Senin azametine sığınırız. Ey Erhamerrâhimîn!..”

Efendimiz, yegâne dayanağımız, günahlarımıza karşı şefaatçimiz ve yâr-ı vefâdârımız Hazreti Muhammed’e salât ü selam ederek ve Âlemlerin Rabbi olan Zâtına karşı hamd ü sena hislerimizi seslendirerek bunları Sen’den istiyoruz. Dualarımızı kabul buyur, Rabbimiz!..”