İNANÇ VE ÜMİT GÜCÜ

BAŞYAZI MÜZAKERESİ

KAYNAK: YENİ ÜMİT NİSAN 1989 BAŞYAZISI  

Ümitsizlik ve inançsızlık, benliğin çöküşü, iradenin felç oluşu ve insanın iç dinamizminin boşalıp gitmesidir.

Ye’se takılıp kalan ve kendini çaresizlikler içinde gören bir sineye, tedavi adına müdahalede bulunmak, tıpkı, bütün bütün kalbi durmuş birisine müdahale etmek gibi faydasızdır ve çare değildir.

Aslında, inançlı bir insanın ümitsizliğe düşmesi düşünülemez, düşmemelidir de.

 Vâkıa, yer yer onda da bir kısım hayal kırıklıkları, inkisarlar görülebilir.

Ama bunların hiçbiri kalıcı değildir, geldikleri gibi giderler;

o da vakit fevt etmeden kendine gelir, doğrulur ve yoluna devam eder.

İnançlı insan,

 • imanı,
 • itminanı
 • ve Hakk’a itimadı sayesinde,

= inançsızların sık sık içine düştükleri, o iradeyi felç eden, mantıklı düşünmeyi engelleyen, endişe ve yersiz kuruntulara iten korkulara, vehimlere kapılmayacağı gibi,

= şeytanın, insanların ruhuna akıttığı bedbinlik, karamsarlık, evham ve Hakk’a itimatsızlık gibi öldürücü zehirlerden uzak kalmasını da bilecektir.

O, bütün benliğini saran güçlü imanı sayesinde,

 • hayat boyu hep, ışıl ışıl ümit ve güvenin parıldayıp durduğu aydınlık noktalarda dolaşır, ışıkla haşr ü neşr olur.
 • Üzüntü ve burkuntulara düştüğü zaman da, hariçte sebepler arama yerine, ruhunun Allah’la irtibatını kontrol eder;
 • her işinde O Kudreti Sonsuz’a dayanır..
 • elinden geldiğince karanlık ruh ve bedbin gönüllerden uzak durur;
 • inanç, azim ve kararlılık timsali şahısları takip eder
 • ve onların izinde olmaya çalışır.
 • Böylece en karanlık atmosferlerde dahi şevk, neşe, sıhhat ve canlılık çığlıkları olup yükselmesini bilir…

Böylelerin solukları

 • ümit, inanç ve azim;
 • kelimeleri, cehd u gayret,
 • Allah’tan inayet,
 • Zafer
 • ve şükürdür;

davranışları da

 • Hakk’ın nimetlerine yeni yeni buudlar ilave ederek
 • fâni ve kısacık hayatlarına yüzlerce derinlik kazandırıp
 • “ahsen-i takvîm”e mazhar olduklarını göstermektir.