GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYRET KUŞAĞI

BAŞYAZI MÜZAKERESİ:

İSTİFADE EDİLEN KAYNAK:  BAŞYAZI: HAYRET KUŞAĞI _ ( 30 NİSAN 1987 _YİTİRİLMİŞ CENNETE DOĞRU)

***

(-) = KIRMIZI RENK ( “GÖZLERİMDE BUĞU BUĞU HAYRET”, “GÖNLÜMDE BURKUNTU”,  “SÎNEMDE İNİLTİ”,  “GÖZLERİMDE KAN”, “RABBİME KARŞI UTANÇ İÇİNDE” VE “İKİ BÜKLÜM”, “ÜZÜNTÜ VE ŞAŞKINLIKLA”, “IZDIRABLA”

(+)=  MAVİ RENK (“GÖNLÜMDE ÜMİT”,  “HAYRANLIKLA”,  “TESLİMİYETLE”, “İNANÇ VE ÜRPERTİLERLE”)

***

“GÖZLERİMDE BUĞU BUĞU HAYRET, GÖNLÜMDE ÜMİT VE BURKUNTU DÖRT BİR YANDA OLUP BİTENLERİ SEYREDİYORUM.”

(-) Fırtınalarla sarsılan çamı-çınarı,

(-) devrilip kendi enkâzı altında kalanı,

(+)  her şeye rağmen başaklar gibi salınışlarıyla etrafa tohumlar saçanı

(+) ve darbelene darbelene ruhuyla bütünleşip ölümsüzlük kuşağına ulaşanı

—————–

(-) Tufanları tufanların kovaladığını,

(-) dalgaları ifritten dalgaların takip ettiğini

(+) ve ardarda sarsıntıların arkasında bir yeni vâroluşa doğru yol alındığını…

(+) Elmasın kömürden, altının taştan-topraktan ve sağlamın çürükten ayrılmaya başladığını

HAYRET VE HAYRANLIKLA SEYREDİYORUM.

—————–

(-) Bir yanda, millî mefkûrenin bağrına damla damla kan damladığını

(-) tarih şuurunun horlanıp geçmişe lânet yağdırıldığını;

(-) bir uğursuz düşüncenin her köşebaşını tutup ruhu ve ruh insanını hırpaladığını,

(-) yarasalara şehrayinler tertip edip baykuşları harâbelerle sevindirdiğini,

(-) akla-hayâle gelmedik yalan, tezvir ve tertiplerle toplum içinde sun’î sıkıntılar meydana getirip, onun düşünce istikâmetini ve çalışma gücünü felce uğrattığını,

(-) dünyanın dörtbir yanında Neron’lara rahmet okutturan, tiranların zulüm ve istibdatlarını unutturan bunca fâcia varken, milletin özüyle bütünleşme gayretlerinin ‘İrticâ’ yaygaralarıyla engellenmeye çalışıldığını..

(-) diğer yanda bu kızıl kıyamet karşısında olsun, bir türlü ayılıp kendine gelmeyenleri,

(-) sefahet ve eğlencelerde ömür tüketenleri,

(-) olanca güçleriyle hayattan kâm alma peşinde koşanları,

(-) başını derde sokmamak için bukalemun gibi yaşayanları,

(-) bir kısım hasis menfaatler uğruna birbiriyle didişip duranları,

(-) vatan ve milletin yaralarını sarma mevkiinde bulundukları zaman bile, emmek için onun kurumuş damarlarında kan arayanları,

(-) olup biten bu kadar şey karşısında iradelerine kement ve ağızlarına kilit vurulanları

SÎNEMDE İNİLTİ, GÖZLERİMDE KAN SEYREDİYORUM.

———————

(-) Özü ihlâs, samimiyet ve ciddiyet olan dînî hayatın, bir kısım soğuk merasimlerle folklor haline getirilişini

(-) ve bu işin figürleri sayılan gırtlak ağalarını,

(-) cenaze ilâhîcilerini,

(-) çeşit çeşit ses sanatkârlarını,

RABBİME KARŞI UTANÇ İÇİNDE VE İKİ BÜKLÜM SEYREDİYORUM.

————————

(-)  Neron’ların gayz ve tuğyânını,

(-)  rûhânilerin sessiz infiâlini,

(-)  ezenlerin hay huyunu,

(+) ezilenlerin ‘âh u efgân’ını mutlak bir kısım sırlara gebe,

(+) kaderî bir cilve deyip

HAYRET VE TESLİMİYETLE SEYREDİYORUM.

————————

(+) Düşlere sığmayan bir yüce davayı,

(+) o uğurda her şeyini fedâya azmetmiş tâlihlileri,

(+) geleceğin kutlu rüyalarıyla gerilip gerilip kendinden geçenleri;

(-) sonra da ‘Uhud’a varmadan ters-yüz olup geriye dönenleri,

(-) daha deneme imtihanında elenip gidenleri

(-) ve yıldız avlamak için yelken açtığı göklerin derinliklerinden zıpkının ucunda bir ateş böceği ile geriye dönenleri

 ÜZÜNTÜ VE ŞAŞKINLIKLA SEYREDİYORUM.

———————————

(-) İnsan ruhunun yüceliğini ondaki ‘ebediyet’ fikri ve ebedî güzellikler arzusunu, sonra da bu yüce ruhun bir kısım bedenî istekler karşısında ‘pes’ edişini,

(-) üç adım ötede kendine tebessüm eden sonsuzun güzelliklerini göremeyerek cismaniyetin altında kalıp ezilişini

IZDIRABLA SEYREDİYORUM.

———————————

Rahmet-i Sonsuz’un,

(+) câhile-görgüsüze, zâlime-gaddara, mülhide-mütecâvize mehil üstüne mehil verişindeki sabır ve hilmini hadiselerin çehresinde;

(+) zulüm ve tecavüzleriyle ‘gayretullah’ sınırlarını zorlayanların derdest edilip aman verilmeyeceğini de,

(+) O’nun değişmeyen âdetinin simasında

‘İNANÇ VE ÜRPERTİLERLE SEYREDİYORUM.’

———————————-

GÖZLERİMDE BUĞU BUĞU HAYRET, GÖNLÜMDE ÜMİT VE BURKUNTU, OLUP BİTENLERİ TABLO TABLO SEYREDİYORUM.