TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-30 (101- 103.Bâb)

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-30 *** 101 – Allah’ım! Sen’den “hikmet” ehli olmayı diliyoruz; tâ ki sebeplerin ruhunu kavrayalım, eşyanın perde önü ve perde arkasına muttali olalım, kâinat kitabındaki ve dinin özündeki fayda, maslahat ve gayelere...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-29 (98- 100.Bâb)

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-29 *** 98 – Allah’ım! Yüce kelamın Kur’an-ı Kerim’i ve hadis-i şerifleri hakkıyla kavrayıp fıkhetmeyi bizlere müyesser kıl! O sayede Sen’den gayrısının görüş ve re’ylerine bel bağlamaktan bizi müstağnî eyle!  ***   _ KUR’AN-I...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-28 (95- 97.Bâb)

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-28 *** 95 – Allah’ım! Bizleri, kalb gözü açık, idraki geniş, daha başlangıçta iken neticeyi görüp-sezebilen ve yarınları bugünle beraber değerlendirebilme melekesine sahip bulunan “basiret” ehlinden eyle! Allah’ım, bizleri, aklını aklıyla aşan; ...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-27 (91- 94.Bâb)

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-27 *** 91 – Allah’ım! Kusur ve ayıplarımızı öyle bir setret ki , Sen’den gayrısının setretmesine ihtiyaç bırakmayacak ve ondan müstağnî kılacak ölçüde olsun!  ***   _ KUSUR VE AYIPLARIMIZI SETRET: HÜZÜN Hüzün vardır, ibadet ü taatteki...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-26 (88- 90.Bâb)

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-26 *** 88 – Allah’ım! İrtikâp ettiğimiz hata ve günahlardan pişmanlık duyma, onları hemen terk etme, onlardan dolayı gönülden mağfiret dileme ve onlara bir daha dönmeme şart ve vâdi ile bizlere öyle bir...

TEVHİDNÂME MÜZAKERESİ ÖZEL; “İSTİKAMET EHLİ ZÜMRESİNE İLHAK BUYUR”

TEVHİDNÂME MÜZAKERESİ ÖZEL; “İSTİKAMET EHLİ ZÜMRESİNE İLHAK BUYUR” NOT: Bu haftaki Bamtelinden (“MEVSİM HAZAN DEĞİL!..” 11 KASIM 2018)  mülhem;  “Yeni/Yeniden İstikamet Nesli Çırpınışı”  ve “Yeni Bir İstikamet Nesli Yetişebilir”… duasına ortak olma adına tasrif...

EN ÇOK OKUNANLAR