TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (1.BÂB)

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK  (1.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 03 MART 2020   (TEVHİDNÂME-1): “Allah’ım! Nezd-i uluhiyetinden bizleri öyle bir rahmetle 1  serfiraz eyle ki, sen’den gayrısının (mâsivâ) bütün rahmetlerinden bizleri müstağnî kılsın!” *** 1.BÂBIN DUASI  (YAKARAN GÖNÜLLERDEN…) Yâ zer rahmeti verrıdvân.....

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK  (14.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (14.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 14 MART 2020 // 19 RECEB 1441 CUMARTESİ  (TEVHİDNÂME-14): Allah’ım! Bizleri her zaman yüzü yerde ve alçak gönüllü “mütevâzı” (20) kimselerden eyle! Öyle ki tavır ve davranışlarımızda...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (12.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK  (12.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 11 MART 2020 // 16 RECEB 1441 ÇARŞAMBA  (TEVHİDNÂME-12): Allah’ım! Bizleri; Sana güven ve itimad yolunda kalben her türlü beşerî güç ve kuvvetten teberrî edip her şeyi...

TEVHİDNAME DUASINDAN AZAMİ İSTİFADE İÇİN MANASINI BİLEREK OKUMA

TEVHİDNAME DUASINDAN AZAMİ İSTİFADE İÇİN MANASINI BİLEREK OKUMA Tevhid; vahdet kökünden, bir kılma, bir sayma, Allah’ı birleme, “Lâ ilâhe illallah” hakikatine inanma ve bu yüce hakikati sürekli tekrarlayıp durma mânâlarına gelir. Hak dostları, Yüce Kelâm’ın rehberliğinde...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (4.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK  (4.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 04  MART 2020  (TEVHİDNÂME-4): “Allah’ım! Din-i Mübîn-i “İslâm”ı, Sen’in râzı olacağın şekilde yaşamayı bizlere öyle müyesser kıl ki, başkalarının bu konuda bizden hoşnut olmaları endişesinden bizleri...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (11.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (11.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 11 MART 2020 // 16 RECEB 1441 ÇARŞAMBA  (TEVHİDNÂME-11): “Allah’ım!  Bizleri en kısa zamanda hastalıklardan öyle bir şifa, sıhhat ve âfiyet   ile serfiraz kıl ki,...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (15.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (15.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 14 MART 2020 // 19 RECEB 1441 CUMARTESİ  (TEVHİDNÂME-15): Allah’ım! Ulu Dergâhından bizlere öyle bir lütufta(21) bulun ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek iyilik ve lütuflardan bizleri...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK  (7.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK  (7.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 05 MART 2020 (TEVHİDNÂME-7): “Allah’ım! Dergâh-ı Ulûhiyetinden bizleri öyle kâmil bir rüşd ile, istikamet   ve muvaffakiyet ile serfiraz kıl ki, her türlü sürçme ve kaymalara...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK (9.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK  (9.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 08 MART 2020 // 13 RECEB 1441 PAZAR  (TEVHİDNÂME-9): “Allah’ım! San’a ve Habîb-i Edîb’in Hazreti Muhammed’e öyle bir mülâki olma iştiyakı bizlere bahşet ki, Sen’den...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK  (13.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-13  (13.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 12 MART 2020 // 17 RECEB 1441 PERŞEMBE  (TEVHİDNÂME-13): Allah’ım! Sen’den, nefislerimizi, ruh ve kalb hayatına açık, melek edalı arzlı bir semaviye dönüşmüş “nefs-i mutmainne” ufkuna (17) ...

EN ÇOK OKUNANLAR