TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-15  (15.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-15  (15.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 13 EKİM 2019  (TEVHİDNÂME-15): Allah’ım! Ulu Dergâhından bizlere öyle bir lütufta (16) bulun ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek iyilik ve lütuflardan bizleri müstağnî kılsın! *** 15.BÂBIN DUASI...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-14  (14.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-14  (14.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 15 EYLÜL 2019  (TEVHİDNÂME-14): Allah’ım! Bizleri her zaman yüzü yerde ve alçak gönüllü “mütevâzı” (16) kimselerden eyle! Öyle ki tavır ve davranışlarımızda başkalarını mülahazaya alıp onların rızasını...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-13  (13.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-13  (13.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 11 EYLÜL 2019  (TEVHİDNÂME-13): Allah’ım! Sen’den, nefislerimizi, ruh ve kalb hayatına açık, melek edalı arzlı bir semaviye dönüşmüş “nefs-i mutmainne” ufkuna (15)  yükseltmeni; onun bir üst mertebesi...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-12  (12.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-12  (12.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 07 AĞUSTOS 2019  (TEVHİDNÂME-12): Allah’ım! Bizleri; Sana güven ve itimad yolunda kalben her türlü beşerî güç ve kuvvetten teberrî edip her şeyi yegâne Kudret Sahibi olan San’a...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-11  (11.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-11  (11.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 24 AĞUSTOS 2019  (TEVHİDNÂME-11): “Allah’ım!  Bizleri en kısa zamanda hastalıklardan öyle bir şifa, sıhhat ve âfiyet    ile serfiraz kıl ki, başkalarının tedavi, mualece ve çarelerinden...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-10  (10.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-10  (10.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 14 AĞUSTOS 2019  (TEVHİDNÂME-10): “Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle bir müjde ile sevindir ki, Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek müjdeler onun yanında gölgede kalsın!  10.BÂBIN DUASI  (YAKARAN...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-9  (9.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-9  (9.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 12 AĞUSTOS 2019  (TEVHİDNÂME-9): “Allah’ım! San’a ve Habîb-i Edîb’in Hazreti Muhammed’e öyle bir mülâki olma iştiyakı   bizlere bahşet ki, Sen’den gayrısına karşı yersiz/faydasız iştiyak duymaktan...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-8  (8.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-8  (8.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 09 AĞUSTOS 2019  (TEVHİDNÂME-8): 8 – “Allah’ım! Fâniyât u zâilâtın, fâni olan ve zevâle mahkum bulunan varlıkların bütününden sıyanet buyuracak bir rıza   ile bizleri serfiraz eyle!” 7.BÂBIN...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-7  (7.BÂB) 

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-7  (7.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 07 AĞUSTOS 2019 (TEVHİDNÂME-7): “Allah’ım! Dergâh-ı Ulûhiyetinden bizleri öyle kâmil bir rüşd ile, istikamet   ve muvaffakiyet   ile serfiraz kıl ki, her türlü sürçme ve...

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-6  (6.BÂB) 

  TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-6  (6.BÂB)  GÜNCELLENME TARİHİ: 04 AĞUSTOS 2019  (TEVHİDNÂME-6): “Allah’ım! Yüce katından bizlere öyle kâmil bir hidayet nasip buyur ki, bütün inhiraflardan bizi koruyacak bir seviyede olsun!”   6.BÂBIN DUASI  (YAKARAN GÖNÜLLERDEN…) Ey kullarına...

EN ÇOK OKUNANLAR