“UFACIK BİR MİKROBA MAĞLUP OLAN İNSANI KUR’AN KERİM NASIL TERBİYE EDİYOR”

"UFACIK BİR MİKROBA MAĞLUP OLAN İNSANI KUR'AN KERİM NASIL TERBİYE EDİYOR" RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ: 17.LEM'A 5.NOTA'DAN  Yanlış anlaşılmasın, Avrupa iki kısımdır: Birincisi, Hıristiyanlık dininin hakiki, bozulmamış esaslarından aldığı feyizle insanlığa ve toplum hayatına faydalı sanatları kazandıran, adalete...

HASTALARA HAKİKİ BİR TESELLİ, YARALARA MERHEM “HASTALAR RİSALESİ”

HASTALARA HAKİKİ BİR TESELLİ, YARALARA MERHEM "HASTALAR RİSALESİ" RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ Üstad hazretlerini bu mevzuda değerlendirme bize düşmez, onun ufku çok derindir, biz ona yetişemeyiz. Fakat, ister bir tefekkür hazinesi olan Yirmidördüncü Mektup’taki ifadelerine, ister Yirmialtıncı...

“NAMAZ’IN MANASINI ARAYIŞ”

 "NAMAZ'IN MANASINI ARAYIŞ"   SÖZLER 9.SÖZ BİRİNCİ NÜKTE: Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yâni, celaline karşı kavlen ve fiilen “Sübhânallah” deyip takdîs etmek. Hem kêmaline karşı, lâfzan ve amelen “Allahü Ekber” deyip tâzim etmek. Hem...

“KUR’AN-I KERİM AKLIN MEŞVERETİNE/İSTİŞARESİNE HAMLETTİRİYOR.”

  “KUR’AN-I KERİM AKLIN MEŞVERETİNE/İSTİŞARESİNE HAMLETTİRİYOR.” RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ MUHAKEMAT / Sekizinci Mukaddime Şu gelen uzun mukaddemeden usanma. Zira nihayeti, nihayet derecede mühimdir. Hem de şu gelen mukaddeme her kemâli mahveden ye’si(ümitsizlik) öldürür. Ve herbir saâdetin mâyesi olan ümidi hayatlandırır. Ve...

ALLAH’A DOĞRU YÜKSELİŞİN DESTANLAŞTIRILMASI “TAHİYYAT”

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-6 ALLAH'A DOĞRU YÜKSELİŞİN DESTANLAŞTIRILMASI "TAHİYYAT"   RİSALE-İ NUR ŞUALAR, ALTINCI ŞUA "Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o gecede Cenâb-ı Hakka karşı selâm yerinde “Et-Tahiyyat” demiş. Yani, 'Bütün zîhayatların, hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve Sânilerine takdim ettikleri...

“KUL HAKKI” KİME EMANET

“KUL HAKKI” KİME EMANET RİSALE-İ NUR/ KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ MESNEVÎ NÛRİYE, ZEYLÜ’L-HABAB İ'lem Eyyühel-Aziz (Bil ey aziz)! İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a'mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada (kul hakkına) tecavüz...

ÂDÂB AÇISINDAN, TENKİD EDEN VE TENKİD EDİLEN

ÂDÂB AÇISINDAN, TENKİD EDEN VE TENKİD EDİLEN   RİSALE-İ NUR/ KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ 2.CÜZ En müdhiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkiddir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse tahrib...

“MADDÎ MUSİBETTEN DAHA BÜYÜK BİR MÂNEVÎ MUSİBET”

“MADDÎ MUSİBETTEN DAHA BÜYÜK BİR MÂNEVÎ MUSİBET” RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ DENİZLİ, 56. MEKTUB Aziz, Sıddık Kardeşlerim! Bu musibetimizden kaçmak ve kurtulmak, iki cihetle kabil değildi: Birincisi: Kader-i İlâhî kısmetimizin bir kısmını buradan bize yedirmek için her halde gelecek idik....

“İMAN NURU” ŞUÂLARDAN GÜNÜMÜZE (4.BÖLÜM)

  İMAN NURU ŞUÂLARDAN GÜNÜMÜZE (4.BÖLÜM) SEKİZİNCİ ŞUÂ- YİRMİ DOKUZUNCU LEMÂ’DAN  İKİNCİ BÂB   DÖRDÜNCÜ NOKTA "İman nuru, lezâiz-i meşrûanın zevâle başladıkları zaman hâsıl olan elemleri, emsâlinin var ve gelmekte olduklarını göstermekle izale eder. Ve kezâ nimetlerin devam edip...

“ZARURİ TEKRARAT KUSUR DEĞİLDİR

 “ZARURİ TEKRÂRÂT KUSUR DEĞİLDİR” RİSALE-İ NUR / KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ ŞUALARDAN GÜNÜMÜZE (3.BÖLÜM) İHTAR: ‘’Hep Aynı Şeyler Anlatılıyor” eleştirisine cevaben hatırlatmadır. (“Habibim!) Tekrar tekrar hatırlat; çünkü zikir ve hatırlatma mü’minler için mutlaka yararlıdır.” (ZÂRIYÂT SÛRESi, 51/55)   ŞUALAR 4.ŞUA İHTAR: Nur, Kur’ân’in...

EN ÇOK OKUNANLAR