“İMAN NURU” ŞUÂLARDAN GÜNÜMÜZE (4.BÖLÜM)

  İMAN NURU ŞUÂLARDAN GÜNÜMÜZE (4.BÖLÜM) SEKİZİNCİ ŞUÂ- YİRMİ DOKUZUNCU LEMÂ’DAN  İKİNCİ BÂB   DÖRDÜNCÜ NOKTA "İman nuru, lezâiz-i meşrûanın zevâle başladıkları zaman hâsıl olan elemleri, emsâlinin var ve gelmekte olduklarını göstermekle izale eder. Ve kezâ nimetlerin devam edip...

“ZARURİ TEKRARAT KUSUR DEĞİLDİR

 “ZARURİ TEKRÂRÂT KUSUR DEĞİLDİR” RİSALE-İ NUR / KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ ŞUALARDAN GÜNÜMÜZE (3.BÖLÜM) İHTAR: ‘’Hep Aynı Şeyler Anlatılıyor” eleştirisine cevaben hatırlatmadır. (“Habibim!) Tekrar tekrar hatırlat; çünkü zikir ve hatırlatma mü’minler için mutlaka yararlıdır.” (ZÂRIYÂT SÛRESi, 51/55)   ŞUALAR 4.ŞUA İHTAR: Nur, Kur’ân’in...

ŞUALARDAN GÜNÜMÜZE 2.BÖLÜM HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE’NİN (SAV) GETİRDİĞİ NUR

  ŞUALARDAN GÜNÜMÜZE (2.BÖLÜM) "HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE’NİN (SAV) GETİRDİĞİ NUR" ONBİRİNCİ ŞUA  İKİNCİ HÂŞİYE Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur Şehir Oteli’nin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halka-yı zikir tarzında gayet latîf, tatlı bir surette...

ŞUÂLAR’DAN GÜNÜMÜZE   “ALLAH BİZE YETER. O NE GÜZEL VEKİLDİR!”

ŞUÂLAR'DAN GÜNÜMÜZE   “ALLAH BİZE YETER. O NE GÜZEL VEKİLDİR!” RİSALE-İ NUR / KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ İKİNCİ ŞUA ESKİŞEHİR HAPSİNİN SON MEYVESİ OTUZ BİRİNCİ LEM’A’NIN İKİNCİ ŞUÂI On altı sene evvel, Eskişehir Hapishânesi’nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte...

RİSALE-İ NUR PENCERESİNDEN “ASHAB-I BEDİR”

7.LEM'A  Yedincisi: وَ مَثَلُهُمْ فِى اْلاِْنجِيلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ fıkrası, iki cihetle ihbar-ı gaybîdir. Birincisi: Nebiyy-i Ümmi'ye nisbeten gayb hükmünde olan, İncil'in Sahabeler hakkındaki ihbarını ihbardır. Evet İncil'de,...

TALEBELERİNİN DİLİNDEN “ÜSTAD BEDİÜZZAMAN HZ. VE RAMAZAN-I ŞERİF”

RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ GİRİŞ BEDİÜZZAMAN HZ. VE RAMAZAN-I ŞERİF “Aziz, sıddık kardeşlerim! Mübarek Ramazan-ı şerifinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak bu Ramazan-ı şerifin Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin, amin. Ve seksen sene bir...

“YEİS, MÂNİ-İ HER KEMALDİR”

RİSALE-İ NUR MÜZÂKERESİ MEKTÛBÂT HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ 98 "Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Ye’s, dalâlet-i fikrin; kalb darlığı ve kararması, ruh sıkıntısının menbaıdır." ---  MESNEVİ-İ NURİYE, KATRE, HATİME Birinci Hastalık: “Ye's”tir. "Arkadaş! Amele ve tâate muvaffak olamayan azabdan korkar, yeise düşer. Böyle bir...

NUR PENCERESİNDEN CENAB-I HAKKA (cc) AİT OLAN “HAMD”

NUR PENCERESİNDEN CENAB-I HAKKA (cc) AİT OLAN “HAMD” GİRİŞ: BAMTELİ : SONSUZ HAMDOLSUN!.. 17 ŞUBAT 2019 "Gelen iyilikler, iyilik olduklarından dolayı, onlar için Allah’a hamd ü senâ edilmiş." "Onun için belki günümüzde de çok tekrar etmek lazım.Bir milyon...

“VİFAK VE İTTİFAK TEVFÎK-İ İLÂHİYENİN EN BÜYÜK VESİLESİDİR!”

“VİFAK VE İTTİFAK TEVFÎK-İ İLÂHİYENİN EN BÜYÜK VESİLESİDİR!” R. NUR MÜZÂKERESİ: DENİZLİ 29.MEKTUP Aziz Kardeşlerim, Bu Cuma gününde mühim bir hizb okurken siz hatıra geldiniz. «Bu musibetten kurtulmak için ne yapacağız?» lisan-ı hâl ile dediniz. Benim kalbime bu...

“EĞER O RÂZI OLSA, BÜTÜN DÜNYA KÜSSE EHEMMİYETİ YOK.”  

  “EĞER O RÂZI OLSA, BÜTÜN DÜNYA KÜSSE EHEMMİYETİ YOK.”   RİSALE-İ NUR MÜZAKERESİ: GİRİŞ Bamteli: AŞIK-I SADIK VE  YOLUNUN ÂDÂBI_ 27/01/2019 “İmam Gazzâlî hazretleri bahsederken, “Rızâ”yı, Allah’tan râzı olmayı, sevginin çok önemli basamaklarından biri olarak anlatıyor. Belki de “mancınığı” olarak...

EN ÇOK OKUNANLAR