TEVECCÜH EDİN, TEVECCÜH BULUN!..

TEVECCÜH EDİN, TEVECCÜH BULUN!.. BAMTELİ  MÜZAKERESİ GİRİŞ Bamteli: İMTİHAN, SEKÎNE VE KURTULUŞ 28 TEMMUZ 2019 Bununla beraber, öyle bir bayramın gelmesi, o “ferec”in, o “mahrec”in zuhur etmesi bir yönüyle hem ibadet ü tâatimiz ile Cenâb-ı Hakk’a teveccüh-i tâmma,...

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-5

  MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-5 “Kul, ister ibadetlerini, isterse günlük hayatta yapageldiği şeyleri, taabbüdîlik mülâhazasına bağlı yaparsa kendisini hâlisane kulluk ruhuna alıştırmış olur.” “Ubûdiyet sırrını kavramış bir mü’min, bütün amellerini sadece Allah’ın hoşnutluğuna bağlar.” “Ben, istenmesi gerekli olan...

“EMANETTE EMİN MİYİZ?” MUHASEBESİ

“EMANETTE EMİN MİYİZ?” MUHASEBESİ BAMTELİ KIRIK TESTİ MÜZAKERESİ İSTİFADE EDİLEN KAYNAKLAR 1- KIRIK TESTI : Emanette Emin miyiz? 14/05/2012 2- BAMTELI: Bir Kere Daha “Emanet” 26/02/2012 EMANET  Arapça’da“güvenmek, korku ve endişeden emin olmak” mânasındaki “emn” masdarından gelen emânet kelimesi, hıyanetin zıt...

“AMAN VAHDET, AMAN BİRLİK, AMAN KENETLENME!”

“AMAN VAHDET, AMAN BİRLİK, AMAN KENETLENME!” Ama öyle inanıyorum ki, o büyük şeyleri size yaptıran Allah (celle celâluhu), esasen temiz kalblere teveccühünün sonunda yaptırdı onu. Kalbler temizdi, birer ayna idi; O’nu aksettirecek birer ayna idi. Onun...

ELEŞTİRİLER KARŞISINDA DENGELİ VE MAKUL CEVAPLAR VERME

  KAYNAK: Kırık Testi: AMANSIZ TENKİTLERE KARŞI DENGELİ MUKABELE http://www.herkul.org/kirik-testi/kirik-testi-amansiz-tenkitlere-karsi-dengeli-mukabele/ 1- Eleştiriler karşısında Dengeli ve Makul Cevaplar vermeliyiz. 2- Her ne kadar yanlış konuşma ve yanlış beyanlara karşı ilgili ilgisiz herkesin cevap vermesi doğru olmasa ve bu bazen...

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-4

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-4 “Mü’min, Rabbisini müşâhede edeceği âleme namaz merdiveniyle yükselir.” “Allah (celle celâluhu), namazı bir miraç, bizleri de o miraç merdivenlerinde yükselen kimseler olarak görmek istiyor.” “Cenâb-ı Hak, her hâlükârda ahireti hatırlamaya bizleri muvaffak kılsın....

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-3

“Namaz, Arafat’ta dahi zor kazanılabilecek bir huzuru, günde beş defa mücevher taşıyan eteğiyle getirir, mü’minin önüne döküverir. O günde beş defa bu davetle gelir ve mü’minin gözünün önünde kendisini hissettirir.” ... İmanın İkiz Kardeşi “İman ve namaz...

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-2

  “Cenâb-ı Hak, namazın bütünüyle terk edildiği bir dönemi bizlere göstermesin! Bizler, yeni bir bahar ve yeni bir dirilişin eşiğinde olduğumuz zannı ve kanaati içindeyiz. “Ben, kulumun zannı üzereyim.” sözüyle kendini bize tanıtan Rabb’in rahmetinden...

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-1

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-1 “Evet, namaz deyip geçmemeli; namazdan geçen, korkarım ki bir gün dinden de geçer. Bir insan şayet namaz kılmıyorsa hayatının en büyük kayıp kuşağında yaşıyor demektir. O hâlde illa namaz, illa namaz!” ... “Mü’min için...

RUHÎ REHABİLİTASYON

Derin bir “tefekkür”le, bir “tezekkür”le, içinde bulunduğumuz o kabuğu kırarak, yeni bir hayata yürüme mecburiyetindeyiz. Bu da bir araya geldiğimiz zaman, birbirimizi rehabilite etmemize vâbeste.  ... Evet, günümüzde yüzlerce olumlu iş ve olumlu teşebbüs arasında bir...

EN ÇOK OKUNANLAR