TEVHİDNÂME MÜZÂKERESİ

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-2 (4-6.Bâb) GÜNCELLENDİ!

TEVHİDNÂME İLE KALBİN ZÜMRÜT TEPELERİNE YOLCULUK-2 4-6.Bâb  ________________________________________________________________    4 – “Allah’ım! Din-i Mübîn-i “İslâm”ı, (5) Sen’in râzı olacağın şekilde yaşamayı bizlere öyle müyesser kıl ki, başkalarının bu...

BAŞYAZI MÜZÂKERESİ

KENDİYLE YÜZLEŞMEDE PEYGAMBER UFKU (1)

BAŞYAZI MÜZAKERESİ:  KENDİYLE YÜZLEŞMEDE PEYGAMBER UFKU (1) İSTİFADE EDİLEN KAYNAK METİN: ÇAĞLAYAN DERGİSİ  ŞUBAT 2018 - "KENDİYLE YÜZLEŞMEDE PEYGAMBER UFKU (1)" Ufkumuzu aşar onların Hak’la münasebetleri.. kendileriyle...

BAMTELİ MÜZÂKERESİ

MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-5

  MİRAÇ ENGİNLİKLİ İBADET; “NAMAZ”-5 “Kul, ister ibadetlerini, isterse günlük hayatta yapageldiği şeyleri, taabbüdîlik mülâhazasına bağlı yaparsa kendisini hâlisane kulluk ruhuna alıştırmış olur.” “Ubûdiyet sırrını kavramış bir...